Webinar | ‘Waarom de Sabbatsrust’

Voor wie is de sabbat bestemd?
Is het heiligen van de sabbatsrust wettisch?
Welke betekenis geeft de Bijbel aan de sabbat?
Moeten christenen de sabbat vieren, zo ja hoe?

Het onderhouden van de sabbatsrust is een veel besproken thema binnen de gemeente van Jezus Christus. Tijdens deze webinar zal Patrick Waelauruw trachten om, vanuit Bijbels perspectief, antwoord te geven op deze vragen. De webinar zal een ontdekkingsreis zijn door de Bijbel. Daarom is het goed om de Bijbel bij de hand te hebben.

Datum:  14 en 21 mei 2021
Aanvang: 19.30 – 21.00 u
Spreker: Patrick Waelauruw
Opgave via: info@malukuforisrael.com

De link om aan deze webinar mee te doen wordt u dan t.z.t. opgestuurd.