Webinar: Chanoeka – door Karen en Yair Strijker rechtstreeks uit Israël

Datum: 15-11-2021
Aanvang: 19.30 u – 21.00 u
Opgeven via: info@malukuforisrael.com (vóór 12 november)

Wij nodigen u van harte uit om aan dit webinar mee te doen. De link om hieraan mee te doen wordt u te zijner tijd opgestuurd. Hieronder volgt alvast wat informatie over de inhoud van het feest.

Chanukah, het Inwijdingsfeest חנוכה

Het Chanukahfeest herinnert ons o.a. aan de bevrijding van Jeruzalem in de 2e eeuw voor Christus.

Grieks-Syrische overheersers, met name Antiochus Epifanes, maakten het de Joodse bevolking in Judea heel lastig in die periode. Joden mochten niet hun gebedsriemen dragen, hun kinderen besnijden, naar gebedshuizen gaan, kosher eten en ter ere van Zeus werden er varkens geslacht op het Tempelplein. Iedereen moest gelijk zijn aan de algemene Griekse religie.

In Modieen, gelegen tussen het huidige Tel Aviv en Jeruzalem begon een opstand, vanuit één familie, tegen de bezetters. Zij werden de Makkabeërs. genoemd (de hamers). Na drie jaar werd Jeruzalem bevrijd en de Tempel opnieuw ingewijd.

Ook Jezus/Jehoshua zal dit heugelijke feest van de Tempelvernieuwing gevierd hebben (Joh. 10: 22).

Chanukah kan men ook lezen als chanu, חנו wij rusten kah כה op de 25ste. Altijd op de 25ste van de negende Bijbelse maand viert Israël 8 dagen lang dit lichtfeest.

Op 15 november is er direct vanuit Israël een Zoom-webinar over dit vrolijke maar ook serieuze feest (a.d.h.v. PowerPoint presentatie).

Anders dan bij Purim (het Lotenfeest) waar alle Joden fysiek gedood moesten worden n.a.v. een edict van Haman, mochten Joden van Epifanes wel leven maar niet hun eigenaardigheid bewaren: zij mochten niet het uitgekozen volk zijn van de God van Israël met Gods Onderwijs en regelgeving voor een wereldsamenleving, gebaseerd op Zijn wil/wens (Uw wil geschiedde…). Het opgeven van de Joods-Bijbelse identiteit is voor religieuze Joden ook als ‘doden’.

Met vriendelijke groet,

Yair & Karen Strijker