Uitnodiging webinar: ‘De sabbatsrust van de Heer’

Wij willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan de webinar ‘De sabbatsrust van de Heer’. Het webinar zal gedurende zes avonden gehouden worden.

THEMA
We leven in een hectische en snelle wereld. Door al die snelle veranderingen lijkt niets meer zeker. Burn-out klachten en antistress-tips lijken vandaag de dag de overhand te nemen. De Bijbel leert ons dat wij onze zekerheid en vertrouwen moeten stellen op Jezus Christus. Hij is de Heer van de Sabbat en geeft eeuwige rust! Welke betekenis geeft de Bijbel aan de sabbat en waarom moeten de Joden tot op de dag vandaag deze dag heiligen? Wat betekent de sabbat voor Christenen? Deze vragen en andere hieraan gerelateerde thema’s zullen uitvoerig behandeld worden. Tevens is er gelegenheid om eventueel vragen te stellen naar aanleiding van het besproken thema.

DATUM EN TIJDSTIP
De webinars worden gehouden op:
Donderdag 24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3 en 31/3 van 19:30 – 21:00 uur.

VOOR WIE?
De webinar is bedoeld voor deelnemers die zich interesseren in Gods plan voor de wereld en meer willen weten over de Bijbelse betekenis omtrent de sabbatdag. Omdat we veelvuldig uit Gods woord zullen gaan lezen, is het goed om de Bijbel bij de hand te hebben.

SPREKER
De zes webinars worden gegeven door Patrick Waelauruw. Patrick is sinds 2016 betrokken in het werk van Maluku for Israël.

AANMELDEN
De webinars worden gehouden via Zoom. Hiervoor dient u zich op te geven via onze
e-mailadres: info@malukuforisrael.com. De link om aan deze webinar deel te nemen, wordt u dan t.z.t. opgestuurd.