Online cursus: ‘Pesach, het feest van de verlossing’

Wij willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan de online cursus ‘Pesach, het feest van de verlossing’. De cursus zal op twee avonden worden gehouden ter voorbereiding op de Pesachviering op 8 april 2023 in het Moluks Kerkelijk Centrum in Houten. 

THEMA
Pesach oftewel het Paasfeest is één van de zeven feesttijden die genoemd wordt in Leviticus 23. De oorsprong van dit feest heeft te maken met de uittocht van de Israëlieten uit Egypte. De Here Jezus Christus vierde dit feest met Zijn ouders maar gaf ook Zijn leven tijdens dit feest. Pesach bevat historische, agrarische en Messiaanse elementen die tijdens de cursusavonden behandeld zullen worden.

DATUM EN TIJDSTIP
De online cursus wordt gehouden op maandag 6 en maandag 20 maart van 19:30 – 21:00 uur met een pauze van 10 minuten.

VOOR WIE?
De cursus is bedoeld voor deelnemers die zich willen verdiepen in de betekenis van het Paasfeest. Omdat we veelvuldig uit Gods woord zullen gaan lezen, is het goed om de Bijbel bij de hand te hebben.

CURSUSLEIDER
De cursusavonden worden gegeven door Patrick Waelauruw. Patrick is sinds 2016 betrokken in het werk van Maluku for Israël.

AANMELDEN
De cursus wordt gehouden via Zoom. Hiervoor dient u zich op te geven via onze e-mailadres: info@malukuforisrael.com. De link om aan deze cursus deel te nemen, wordt u dan t.z.t. opgestuurd.