Nieuwe Israëlreis online!

Maluku for Israel heeft i.s.m. Idoed Reizen een mooi programma voor u samengesteld voor 2020. Heeft u altijd al het verlangen gehad om naar het Land van de Bijbel te gaan – of wilt u weer gaan – dan nodigen we u van harte uit.

Bij voldoende deelname gaan we volgend jaar van 24 april tot 4 mei naar Israël. Het wordt een bijzondere reis omdat we niet alleen het land gaan bekijken maar ook d.m.v. zang, muziek en dans de Israëli’s iets mogen laten zien van onze cultuur. Het zou geweldig zijn als we met een koor, fluitorkest, dansgroep en band kunnen optreden in Israël. Wat is er mooier dan om niet alleen rond te kijken maar ook iets te mogen delen met het volk van God. Dus als u mee wilt kunt u nu al beginnen met te sparen voor deze verrassende reis!

We zien er echt naar uit om samen met u deze reis te maken! Dus geef u op via Idoed Reizen. Wilt u meer informatie dan kunt u ons een mailtje sturen via info@malukuforisrael.com

Breda
De reis is natuurlijk open voor iedereen die mee wil. Is het altijd uw verlangen geweest om naar Israël te gaan of er meer over te horen? Kom dan op 8 september naar onderstaand adres in Breda. U bent van harte welkom!

Datum: 8 september 2019
Tijd: 12.15 u (aansluitend na de kerkdienst)
Plaats: Kerkgebouw Immanuel, Terschellingstraat 1, 4817 AK Breda

Let op: deadline voor opgave reis is eind september a.s.!