De Terugkeer – 10 dagen van bidden en vasten | 18-28 september 2020

Shalom allen,

Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan de wereldwijde actie ‘De Terugkeer – 10 dagen van bidden en vasten van 18 – 28 september’: een tijd van verootmoediging en bekering (meer informatie zie website).

Juist in deze tijden is het van belang om SAMEN Gods aangezicht te zoeken ongeacht onze kerkelijke achtergronden, diversiteiten en daarbij ons oog gericht te houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van ons geloof.

Voor een aantal dagen hebben wij in het MKC te Houten een programma samengesteld waaraan u kunt deelnemen.

Wij nodigen u van harte uit om mee te doen en SAMEN voor Gods troon te komen om te bidden en te luisteren naar wat HIJ ons als gemeente van Christus te zeggen heeft!

Plaats van samenkomst: Moluks Kerkelijk Centrum te Houten, Oud Wulfseweg 1, 3992 LT.

We volgen de richtlijnen van het RIVM waardoor we een limiet moeten stellen aan het aantal deelnemers met een max van 60 personen. Indien u geen corona gerelateerde klachten hebt kunt u deelnemen.

Opgave vereist via info@malukuforisrael.com. en wel tot 16 september.

Wij hebben 5 dagen ingepland: 19, 20, 26 en 27 september van 3u ’s middags tot 8u ’s avonds, en woensdagavond 23 september van 7u tot 9u.

Bij opgave vermelden welke dag(en) u komt en of u het hele dagprogramma wilt bijwonen  of alleen een deel van het programma.

In Christus verbonden namens Maluku for Israel,
Ina Veenemans-Lawalata

Bijlages:
programma
flyer