Artikelen door Administrator

“Het Loofhuttenfeest is uitbundig feestvieren!” – Update: a.s. zondag!

Eenmaal per jaar is het een kleurrijk geheel in de straten van Jeruzalem wanneer deze stad vol loopt met mensen uit verschillende landen. De straten zijn feestelijk versierd. Joden en christenen van over de hele wereld komen speciaal naar Israël om samen het Loofhuttenfeest te vieren. Dit jaar kunt u het feest van dichtbij meemaken en samen met duizenden anderen uit de volkeren meelopen in de Jeruzalem Mars: een voorproefje van wat in Zacharia 14:16 staat!

Pesachviering 10 april 2017 – MKC te Houten

Met Pesach wordt herdacht dat de Here God Zijn volk Israël uitleidde uit Egypte na een ballingschap van 400 jaar. De Here Jezus vierde ook Pesach, maar betrok bepaalde onderdelen op Zichzelf, en gaf er zo een nieuwe betekenis aan. De Pesachviering bestaat uit een diner, muziek, zang en uitleg van de verschillende onderdelen van de maaltijd.